Deze persoon kan de moordenaar niet zijn !

Bestudeer opnieuw de bewijsstukken om uw redeneringen te verfijnen. De archieven van de forensisch stuurde ons net een ontbrekend stuk van het dossier. Dit stuk zou alles kunnen ophelderen.

Download autopsieverslag